hilazon7

אס.ג'י.אס (SGS) היא חברה פרטית מהמובילות בישראל בתחום הפיתוח, הבנייה, הניהול, ההשכרה והתפעול ארוך הטווח של נכסים מניבים. החברה, הנמצאת בעשור החמישי לפעילותה, נמצאת במקום השלישי במסגרת דירוג BDI-CODE לחברות הנדל"ן והבנייה הפרטיות המובילות בישראל.

לחברה, שבין לקוחותיה ניתן למנות חברות ישראליות ובינלאומיות מובילות ותק, ניסיון והצלחה בני למעלה מ-40 שנה בתחום הבניה וההנדסה האזרחית.

מאז תחילת שנות ה-70 חברתSGS יוזמת, מפתחת, בונה ומשכירה לטווחים ארוכים עשרות מבני מסחר ומשרדים, מבני תעשייה עתירת ידע, מבנים עבור פרויקטי מסחר, תעשייה, מלונאות, מגורים, מחסנים, לוגיסטיים ואחרים, בארץ וברחבי העולם. החברה פעילה בפרויקטי B.O.T,  P.F.I ו- B.O.O במגוון תחומים – מכוני טיהור שפכים, התפלת מי-ים ועוד. החברה פועלת הן כקבלן מבצע עבור לקוחות גדולים והן במסגרת פרויקטים שבבעלותה.

 

כיזם וכקבלן מבצע, נכנסה SGS לתחום ההתחדשות העירונית באמצעות פרויקט פינוי בינוי גדול – "גרין פארק נווה שרת, תל אביב". הפרויקט הינו פרוייקט הפינוי בינוי הגדול ביותר בתל אביב ומן הגדולים שבוצעו בארץ ואותו הובילה חברת SGS וממשיכה להובילו גם היום, כשהפרויקט בשלבי בנייה מתקדמים.

מאז הקמתה, השלימה SGS בנייה של מגוון פרויקטים, ביניהם מיזם ענק (מעל 2 מיליון מ"ר) של משרדים מסחר ותעשיית היי-טק מודרניים. בתחום המגורים בנתה SGS פרויקטים רבים למגורים, והיא פועלת בתחום ההתחדשות העירונית. תיק הפרויקטים של החברה כולל גם פרויקטים מורכבים עבור משרד הבטחון הישראלי ועבור חיל ההנדסה האמריקאי, בבסיסי צבא ברחבי הארץ, וכן עבור משרד הבינוי והשיכון, אשר הציב את החברה בדירוג הגבוה ביותר של קבלנים (ג'5) – הדירוג המאושר לבניה בהיקף בלתי מוגבל. בין הגופים הציבוריים הרבים עבורם ביצעה SGS פרויקטים ניתן למנות גם את משרד הבריאות. חברת החשמל, מפעל הפיס, רשות שדות התעופה, עיריות, רשויות מקומיות ועוד. כלל הפרויקטים הושלמו בהצלחה לשביעות רצונם של הלקוחות, שלא חדלו מלשבח ומלהרעיף מכתבי המלצה והערכה.

הצלחתה זו של SGS נזקפת בעיקר לשני גורמים מרכזיים: העמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר, השילוב הייחודי של נסיונה ומקצועיותה של החברה ביזמות נדל"נית וכחברה קבלנית מבצעת עתירת נסיון.

שני יתרונות אלה, לצד הניסיון רב השנים, התרבות העסקית המקצועיות והמומחיות הבלתי-מתפשרות בתחום העיסוק – כל אלה מבטיחים כי החברה תמשיך להתקדם בדרך של צמיחה מתמדת.