ויתניה – חברה יזמית התחום הנדל"ן למשרדים, למסחר ולמגורים.
 SGS הינה מייסדת החברה ומבעלות המניות בחברת ויתניה, יחד עם
 שותפים אחרים. ויתניה מחזיקה מעל 200,000 מ"ר שטחי משרדים
 ומסחר בבעלות ועוד  כ-200,000 מ"ר בשלבי פיתוח ובנייה.
 ויתניה פעילה בעיקר בישראל וכן בפולין ובארה"ב.

 

 

 

  רונימור ניהול נכסים בע"מ – חברה לניהול ותחזוקת נכסים בבעלות מלאה של חברת SGS.

  רונימור מנהלת ומתחזקת מספר רב של מבני משרדים המשתרעים על כחצי מליון מ"ר.