התחדשות עירונית מהווה יעד מרכזי במדיניות התכנון של מדינת ישראל. מדיניות זו נועדה לעודד את ציפוף הערים, ממספר טעמים. הבולטים שבהם: שמירה על השטחים הפתוחים והאפשרות לספק שירותים טובים יותר באזורים עירוניים צפופים. התחדשות עירונית הוא המונח התכנוני-מקצועי לחידוש של הבינוי הקיים בערי הארץ, ומבוצע על דרך של פינוי בינוי, תמ"א 38/1 / חיזוק מבנים, תמ"א 38/2, 38/3 הריסת ובניה מחדש של מבנים ישנים.

לתהליכי התחדשות העירונית יתרונות רבים נוספים:

·         פתרון יעיל ואלגנטי למצוקת המחסור בקרקעות למגורים, בעיקר באזור הביקוש במרכז הארץ.

·         חיזוק מבנים ישנים / הריסה ובנייה במהירות רבה יחסית לנוכח האיומים השונים (כגון ירי טילים, רעידות אדמה) להם חשופים מבנים רבים בישראל.

·         תוספת דירות חדשות בלב אזורי הביקוש.

·         בניה ופיתוח של מרכזי הערים תוך ניצול התשתיות הקיימות .

·         מניעת פגיעה בשטחים ירוקים, ויתרה מכך, הגדלת השטחים הירוקים והפתוחים הקטנת תכסיות הבניה (שיעור השטח המכוסה במבנים), באמצעות בניה לגובה. בכך תורמת ההתחדשות העירונית תרומה משמעותית לאיכות הסביבה ולאיכות החיים של הדיירים.

·         תהליכי הרישוי והתכנון מהירים יחסית לתהליכי הפשרת קרקעות, הדורשים הליך תכנוני ארוך ומסורבל.

·         פוטנציאל ההתחדשות העירונית בישראל כולה עומד על כמיליון יחידות דיור, וזאת ללא צורך בהפשרת קרקעות  נוספת. על ממשלת ישראל לראות זאת כמשימה לאומית ולהציב יעדים לרשויות המקומיות.

·         שיפור ברמת החיים של האזרחים – החלפת דירות ישנות בחדשות.

אין כל ספק כי לאור היתרונות הרבים הגלומים בפרויקטים של התחדשות עירונית  מצופה כי פרויקטים רבים מסוג זה יקודמו בשנים הקרובות. אולם למרבה הצער רשויות מקומיות אינן מקדמות פרויקטים של התחדשות עירונית במהירות הרצויה. קידום של פרויקטים להתחדשות עירונית יוצר את הצורך הבלתי נמנע בהשקעה רבה בשיקום ובשיפוץ התשתיות עירוניות (כבישים, תשתיות מים, ביוב וניקוז, חשמל ומערכות דומות) בשירותים קהילתיים (בתי ספר, גני ילדים וכדומה) על מנת לספק את צרכי האוכלוסייה הגדולה. תשתיות אלו עולות כסף רב – למרות שלא פעם ההשקעה בשיפור ובהרחבת התשתית הקיימת נמוכה מעלויות הקמת תשתיות חדשות באזורים של בניה חדשה.

לא קשה להבין כי נח ומשתלם יותר לרשויות המקומיות לקדם פיתוח אזור תעסוקה, שטחי מסחר ובנייני משרדים בהם משלמים היזמים הון רב בגין היטלי השבחה, אגרות והיטלי בניה, ובהמשך נגבית ארנונה גבוהה, כאשר מנגד נדרשת השקעה מעטה יחסית בתשתיות.

התחדשות עירונית הינה צורך לאומי! על ממשלת ישראל ומשרד הבינוי והשיכון להציב מטרה זו כראשונה במעלה ולדאוג לקידום פרויקטים במהירות.

הייחודיות של SGS בתחום התחדשות עירונית
לחברת SGS ניסיון רב שנים בתחום התחדשות עירונית וכן בקידום פרויקטי פינוי-בינוי ותמ"א 38. החברה יזמה ועודנה שותפה בפרויקט הפינוי-בינוי המשמעותי ביותר בתל אביב – "גרין פארק" שבצפון תל אביב. פרויקט התחדשות עירונית "גרין פארק" כולל פינוין של 154 דירות במבני "רכבת" ישנים והריסתם – והקמת 6 בנייני מגורים בסטנדרט גבוה, הכוללים 447 יחידות דיור, בשטח של כ-81,000 מ"ר, על בין 10 עד 27 קומות. התקציב המשוער לפרויקט הוא כמיליארד ש"ח.

חברתSGS  גיבשה תפיסת עולם ייחודית בנוגע להיבטים החברתיים בפרויקטים של התחדשות עירונית ומגורים. תפיסה זו, המבוססת על ניסיונה הרב בפרויקטים של התחדשות עירונית ועל מחקרים שנעשו בנושא בארץ ובעולם, מיועדת לאזן בין צרכי הדיירים הקיימים בפרויקט המיועד לפינוי לבין צרכי הרשות בה מצוי הפרויקט ומטרותיה בבינוי – תוך יצירת רקמת חיים חדשה באזור המיטיבה עם הדיירים הוותיקים והחדשים כאחד ויוצרת המשכיות. SGS רואה בפרויקט התחדשות עירונית קודם כל פרויקט חברתי בו צרכי הדיירים הינם לב ליבו של הפרויקט והמפתח להצלחתו. בהתאם לכך, SGS מנהלת פרוייקטי התחדשות עירונית תוך קיום קשר הדוק עם הדיירים והעסקים באזור, לאורך כל תקופת ההקמה והחל משלבי התכנון הראשוניים. ליווי זה של הדיירים תורם לשילוב מיטבי של האוכלוסיות המגוונות, תוך מתן דגש על המאחד ביניהן, הגדלת מרחב ההזדמנויות עבור האוכלוסיה, יצירת ראייה מרחבית מאוזנת, בחינה מדוייקת יותר של הצרכים החברתיים ומתן מענה מתאים עבורם וכמובן שדרוג איכות החיים והסביבה.

ההיבט החברתי בפרויקטי התחדשות עירונית
על פי גישת SGS  על מנת שהפרויקט יגשים את מטרותיו, התכנון החברתי חשוב לא פחות מהתכנון האדריכלי:

·         עוד בטרם ביצוע התכניות יש לבחון את ההשפעה החברתית של הפרויקט על הדיירים (הקבועים והשוכרים) והעסקים הקטנים באיזור.

·         יש לתת את הדעת על התשתיות הקיימות בשכונה, כדרך לתמיכה באוכלוסייה בה – מוסדות ציבור, שטחי מסחר, ולהתייחס לביקושים הצפויים לשירותים – חינוך, בריאות, שטחים פתוחים, תחבורה ועוד.

·         מומלץ לשלב את הדיירים בתהליך התכנון על ידי הנגשת המידע התכנוני באופן שיהיה מובן להם, יאפשר להם להגיב ויעודד שיח.

·         יש לערב את הדיירים בכל שלבי הפרויקט באמצעות נציגות נבחרת על מנת לאפשר להם לשמור על זכויותיהם ולהשיג תחושת ביטחון ונוחות במשך התהליך.

תהליך פינוי בינוי הינו ארוך ועלול להיות קשה עבור דיירים ובעיקר עבור אוכלוסייה מבוגרת, קשת יום וכדומה ועל כן SGS מייחסת חשיבות רבה לגישה זו כחלק בלתי נפרד של הפרויקט.